Algemene gebruiksvoorwaarden

Dit document verduidelijkt wat wij als Birdee en u als klant zijn overeengekomen wanneer u gebruikmaakt van onze website of mobiele app

Privacyverklaring

Dit document vertelt u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wat wij ermee doen en wat wij er nooit zullen mee doen

Beleid voor klachtenafhandeling

Hopelijk hoeft u hier nooit gebruik van te maken, maar goed ... Dit document legt u dus uit hoe u een klacht kunt indienen

Beleid voor uitbesteding van diensten

Dit document licht toe hoe wij beroep doen op andere bedrijven om onze dienstverlening te ondersteunen en wat dat betekent voor u als klant

Onze beleggingsinstrumenten

U vindt hier het volledige Birdee-aanbod, dus zowel onze producten, beheerstrategieën als beleggingsinstrumenten

Selectie van ETF's

In het kader van haar onderzoek naar mogelijke belangenconflicten heeft Birdee het passend geacht haar beleid inzake de keuze van het beleggingsuniversum te presenteren. Het doel van dit document is om eventuele vragen over onze aandeelhoudersstructuur en ons ETF-selectiebeleid te verduidelijken.

Beleid voor optimale uitvoering

Deze legt uit hoe wij financiële diensten verlenen met externe dienstverleners

Top 5 Execution Venues 2023

De volgende tabel toont de top 5 van de uitvoeringslocaties die Birdee in het kader van de detailhandel aan de orde heeft gesteld, van 01/01/2023 tot en met 31/12/2023.

Risk's in verband met beloning en duurzaamheid

De Europese SFDR-verordening - Disclosure Regulation - die in maart 2021 in werking is getreden, heeft betrekking op de "openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in de financiële-dienstensector". Deze verordening voorziet in verschillende documentatieniveaus, waaronder de integratie van duurzaamheidsrisico's in het beloningsbeleid.

SFDR – Duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingskader

Op 10 maart 2021 trad de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector – de SFDR of Sustainable Finance Disclosure Regulation – in werking.

Waarschuwingssysteem

Het waarschuwingssysteem, dat toegankelijk is vanaf deze pagina, stelt je in staat om informatie te melden met betrekking tot een misdrijf of overtreding, een bedreiging of schade aan het algemeen belang, een overtreding of poging tot het verbergen van een overtreding van de toepasselijke en bindende wet (wetten, voorschriften, enz.) of een schending van de Gedragscode.

Kennisgeving gegevensbescherming

De bescherming van je gegevens is onze prioriteit. Lees meer over ons gedetailleerde, transparante privacybeleid.