Als u een Birdee-klant bent en een klacht wilt indienen of ontevredenheid wilt uiten, neem dan contact op met uw gebruikelijke contactpersoon of met onze klantenservice op hello@birdee.co.

Birdee verbindt zich ertoe de wet- en regelgeving nauwgezet na te leven en de regels van haar gedragscode te handhaven.

Het Birdee Alert systeem valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling “ABC & Beroepsethiek”.

Het waarschuwingssysteem, dat toegankelijk is vanaf deze pagina, stelt je in staat om informatie te melden met betrekking tot een misdrijf of overtreding, een bedreiging of schade aan het algemeen belang, een overtreding of poging tot het verbergen van een overtreding van de toepasselijke en bindende wet (wetten, voorschriften, enz.) of een schending van de Gedragscode.

Klokkenluidersrapporten worden vertrouwelijk behandeld door klokkenluidersfunctionarissen in overeenstemming met de geldende regels.

Klokkenluiders worden beschermd tegen het risico van represailles door de lokale wetgeving die op hen van toepassing is.

Misbruik van het systeem kan leiden tot sancties of vervolging.