Effective mei 24, 2018

 

Onze partner om uw klantervaring te optimaliseren

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Ierland

Informatie over het apparaat: Birdee stuurt informatie door over het apparaat en de toepassingen die haar Klanten gebruiken om toegang te krijgen tot Birdee. Het betreft hier onder meer hun IP-adres, hun besturingssysteem, hun browser-ID en alle overige informatie met betrekking tot hun systeem en verbinding.

Gegevens over het productgebruik: Birdee stuurt gegevens door over de manier waarop haar Klanten gebruikmaken van haar toepassing telkens wanneer ze contact maken met Birdee. Deze informatie omvat onder meer de data en de uren waarop ze toegang krijgen tot Birdee, hun surfgedrag en onlineactiviteiten, de onderdelen van Birdee die ze gebruiken, …

Doelstelling: Op die manier kan Birdee de delen van haar website die het meest worden gebruikt in kaart brengen en zo de klantervaring en het ontwerp van haar website verbeteren.


Onze partner om u e-mails te sturen

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Verenigde Staten

Persoonlijke informatie: E-mailadres, Voornaam, Klantovereenkomst, Verwachte storting, Uitgevoerde storting, Uitgevoerde opname

Informatie over het apparaat: De dienstverlener verzamelt informatie over het apparaat en de toepassingen die de Birdee-Klanten gebruiken om toegang te krijgen tot de e-mails die via het systeem van de dienstverlener zijn verstuurd. Het betreft hier onder meer hun IP-adres, hun besturingssysteem, hun browser-ID en alle overige informatie met betrekking tot hun systeem en verbinding.

Gegevens over het productgebruik: De Dienstverlener verzamelt productgebruikgegevens van de Birdee-Klanten wanneer deze via zijn diensten e-mails uitwisselen met Birdee. Deze informatie omvat onder meer de data en de uren waarop ze toegang krijgen tot hun e-mails, hun surfgedrag en onlineactiviteiten, de pagina’s die ze raadplegen, … De dienstverlener verzamelt ook informatie over de prestaties van zijn Diensten, waaronder statistieken over de deliverability van de e-mails en andere elektronische communicatie die Birdee via zijn Diensten verstuurt.

Doelstelling: De diensten van de dienstverlener worden gebruikt om e-mailcommunicatie tussen Birdee en haar Klanten te vergemakkelijken.


Onze partner die u in staat stelt om uw contracten elektronisch te ondertekenen

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Ierland

Persoonlijke informatie: E-mailadres, Mobiel nummer

Informatie over het apparaat: De Dienstverlener verzamelt informatie over het apparaat dat de Birdee-Klanten gebruiken.

Gegevens over het productgebruik: De Dienstverlener registreert de aanmeldingsgegevens van de Birdee-Klanten bij het versturen van een SMS-code, alsook informatie die hem moet toelaten om de aanmeldingsgegevens van de Klant te controleren op ongewone of verdachte activiteiten.

Doelstelling: De Dienstverlener maakt elektronische ondertekening via e-mail of SMS mogelijk en voert controles uit op verdachte activiteiten.


Andere partner om uw klantervaring te optimaliseren

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Verenigde Staten

Informatie over het apparaat: Birdee stuurt informatie door over het apparaat en de toepassingen die haar Klanten gebruiken om toegang te krijgen tot Birdee. Het betreft hier onder meer hun IP-adres, hun besturingssysteem, hun browser-ID en alle overige informatie met betrekking tot hun systeem en verbinding.

Gegevens over het productgebruik: Birdee stuurt gegevens door over de manier waarop haar Klanten gebruikmaken van haar toepassing telkens wanneer ze contact maken met Birdee. Deze informatie omvat onder meer de data en de uren waarop ze toegang krijgen tot Birdee, hun surfgedrag en onlineactiviteiten, de onderdelen van Birdee die ze gebruiken, …

Er worden geen gegevens verstuurd die toelaten om de Klant te identificeren (voornaam, achternaam, adres).

Doelstelling: Op die manier wil Birdee de klantervaring optimaliseren.


Eindpartner die uw klantervaring moet optimaliseren wanneer u gebruikmaakt van onze mobiele apps

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Verenigde Staten

Informatie over het apparaat: Birdee stuurt informatie door over het type apparaat en het besturingssysteem dat haar klanten gebruiken.

Gegevens over het productgebruik: Birdee stuurt statistieken door over mobiele data om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop haar klanten de Birdee-toepassing gebruiken. Birdee mag informatie versturen over de frequentie waarmee haar Klanten de toepassing gebruiken, alsook andere prestatiegegevens.

Er worden geen gegevens verstuurd die toelaten om de Klant te identificeren (voornaam, achternaam, adres).

Loggegevens: Birdee registreert met deze tool wanneer een apparaat toegang krijgt tot haar servers. Deze log bevat gegevens over de aard van mogelijke fouten, alsook het oorspronkelijk IP-adres.

Doelstelling: Op die manier wil Birdee de ervaring van haar klanten optimaliseren wanneer ze gebruikmaken van hun mobiele telefoon.


Onze partner om uw relatie met ons te verbeteren (bijvoorbeeld via chat)

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Verenigde Staten

Persoonsgegevens: e-mailadres, naam, leeftijd, geslacht, antwoorden op vragenlijst over financiële situatie

Beleggingsgegevens: aantal (reële en virtuele) portefeuilles, (reële en virtuele) geïnvesteerde bedragen

Informatie over het apparaat: apparaat en browser die tijdens de verbinding werden gebruikt, taal van de browser

Gegevens over het productgebruik: aantal verbindingen, eerste verbinding, laatste verbinding

Doelstelling: Deze dienstverlener host de CRM-tool die Birdee gebruikt voor het beheer van haar klantendatabase en haar klantcontacten.


Onze partner die ons in staat stelt om te voldoen aan onze verplichtingen op het vlak van de antiwitwaswetgeving

Land waar de dienstverlener is gevestigd: Frankrijk en Luxemburg

Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum

Gegevens over het productgebruik: nazicht van zwarte lijsten

Doelstelling: deze Dienstverlener stelt Birdee in staat om te voldoen aan haar verplichtingen op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Via zijn diensten kan Birdee nagaan of de Klant niet voorkomt op een lijst van gezochte terroristen en/of de klant geen politiek prominent persoon is.


En tot slot, onze portefeuillevennootschap die u hoogtechnologische en geavanceerde software ter beschikking stelt

Land waar de dienstverlener is gevestigd: België

Persoonsgegevens: alle persoonsgegevens

Doelstelling: De Dienstverlener staat in voor de ontwikkeling, het onderhoud, het upgraden en uittesten van de IT-tools waarmee Birdee haar Diensten aan haar Klanten aanbiedt.