Birdee Magazine

Terug naar het magazine

Resultaten Van Het Tweede Semester 2017

Categorie : Beleggingen

Publicatiedatum : 25/01/2018

Delen :

Birdee heeft het genoegen u de prestaties van haar portfolio’s voor de tweede helft van 2017 voor te stellen.

  • Onze Dynamische portfolio heeft gedurende het tweede semester van 2017 op zes maanden tijd een opmerkelijk resultaat van 6,9% neergezet. Dat ligt boven het behaalde rendement van de meeste van onze concurrenten. Dit is vooral te danken aan onze algoritmes die hun efficiëntie bevestigden door te beleggen in groeiende markten en thema’s. Daarenboven hadden onze lage tarieven ook een belangrijke invloed op deze prestatie. Dit is zeer goed nieuws voor 80% van onze klanten die in onze dynamische portefeuilles hebben belegd.
  • De Gematigde portefeuille behaalde een rendement van 2,83%, hetgeen eveneens hoger is dan het gemiddelde van onze concurrenten. Om strategisch een gematigd risiconiveau te handhaven, werd de samenstelling van deze portefeuilles evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties. Onze algoritmes hebben de allocatie van de portefeuilles vervolgens geoptimaliseerd met dit mooi rendement als resultaat. De gematigde  portefeuilles vertegenwoordigen 10% van de door onze klanten toevertrouwde activa.
  • Het rendement van de Defensieve portefeuille bedroeg daarentegen -0,54%. Deze had te lijden onder de negatieve rentevoeten op cash beleggingen (zeer defensief) en de druk op de obligatierentes (defensief). We zijn uiteraard erg teleurgesteld door dit resultaat, vooral omdat deze lager is dan die van onze concurrenten. We stellen in het werk om de parameters van onze algoritmes te verbeteren zodat ze minder cash opnemen in de portefeuilles. We houden u zeker regelmatig op de hoogte van de vooruitgang. Minder dan 1% van onze klanten koos voor onze defensieve portefeuille.

De resultaten van de andere portefeuilles – die samen 9% van de activa vertegenwoordigen – zullen in een volgend rapport worden bekendgemaakt.

De hierboven vermelde resultaten zijn de effectieve rendementen van de portefeuilles die sinds midden juni 2017 gestart zijn.

Deze resultaten worden berekend na aftrek van alle kosten, inclusief de beheerskosten van Birdee, maar houden geen rekening met de fiscaliteit.

Het Birdee-team blijft tot uw beschikking voor verdere informatie.