Maatschappelijk verantwoorde beleggingen

Wat zijn verantwoorde beleggingen?

Verantwoord beleggen is meer dan gewoon een doelstelling, het is een noodzakelijkheid. Bij Birdee zijn we ervan overtuigd dat financieel gewin best samen kan gaan met inzet voor een betere wereld. Daarom hebben we portefeuilles samengesteld die voldoen aan de criteria van “verantwoord beleggen”.

Deze portefeuilles bestaan uit fondsen die bepaalde waarden naleven waarvan verondersteld wordt dat ze een positieve impact hebben op de samenleving. Wat die criteria juist inhouden, hangt af van de klemtoon die de uitgever van het fonds wil leggen. Zo zijn bepaalde fondsen gericht op leefmilieu of duurzame ontwikkeling, terwijl andere ook rekening houden met criteria zoals arbeidsomstandigheden of good governance. Daarnaast zijn er ook fondsen die bepaalde ondernemingen vermijden of uitsluiten. Het gaat hierbij onder meer om bedrijven die een hoog operationeel risico vertonen, bijvoorbeeld omdat ze ongeval- of fraudegevoelig zijn, of die actief zijn in bepaalde sectoren zoals wapenhandel of tabaksindustrie.

Birdee en verantwoord beleggen

Op het vlak van verantwoord beleggen, worden verschillende criteria gehanteerd. Birdee heeft er twee geselecteerd: MVB-fondsen (Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen) en MMG-fondsen (Milieu, Maatschappij, Governance).
Onze verantwoorde portefeuilles bestaan uit fondsen die werden geselecteerd uit 16 ETF’s of trackers waarvan de uitgevers garanderen dat ze voldoen aan de criteria van goede praktijken op het vlak van milieu, maatschappij en governance.

Deze portefeuilles worden continu geoptimaliseerd met het oog op het best mogelijke rendement en een minimaal risiconiveau. Ze zijn afgestemd op drie risicoprofielen:

– Dynamisch
– Gematigd
– Defensief