Al 10 jaar lang een unieke expertise

Wij stellen portefeuilles samen die volledig afgestemd zijn op uw verwachtingen en wij blijven innoveren om het hoogste rendement te behalen.

Klantprofilering

De antwoorden die u biedt op onze vragen, stellen ons in staat om uw beleggersprofiel nauwkeuring te bepalen. Zo kunnen we u een portefeuille voorstellen die overeenstemt met zowel uw beleggingsdoelstelling als uw risicogevoeligheid.

Samenstelling van de portefeuilles.

We stellen zelf onze portefeuilles samen met ETF’s (Exchange Traded Funds) of trackers die we hebben geselecteerd in samenwerking met de specialisten van de firma TrackInsight.

Bij de opbouw van deze portefeuilles worden zeer strikte regels nageleefd die steunen op de Moderne Portefeuilletheorie die we aan de huidige marktrealiteit hebben aangepast.

Ze worden continu geoptimaliseerd met het oog op het hoogst mogelijke rendement en een minimaal risiconiveau. Op de Birdee-website of app kunt u de samenstelling en het rendement van de portefeuilles op ieder moment opvolgen.

Risicobeheer

Risicobeheer zit in onze genen. We hebben een specifiek instrument ontwikkeld, de seismograaf, waarmee we mogelijke financiële “aardschokken” op voorhand kunnen detecteren.

We volgen onze portefeuilles ook iedere dag nauwlettend op zodat we de activa indien nodig op een andere manier kunnen spreiden.

Zo gaan we meer bepaald na of uw portefeuille nog steeds overeenstemt met uw risicoprofiel.

 

De mens achter de machines

Onze tool is in grote mate geautomatiseerd, maar dat wil niet zeggen dat de mens buitenspel wordt gezet.

Het beleid wordt gestuurd door een Beleggingscomité en een Strategisch Adviescomité waarin internationale experts, economen en academici zetelen.

 

Birdee team ontdekken

Ons strategisch comité

Birdee kan beroep doen op het inzicht van drie experts in internationaal economisch beleid. Samen vormen ze ons strategisch comité; tijdens hun bijeenkomsten maken ze een analyse van de hoofdvariabelen die een impact zouden kunnen hebben op het rendement van onze portefeuilles.

Georges Hübner

Georges Hübner was in 2007 een van de grondleggers van Gambit Financial Solutions. Hij doceert financiën aan het HEC Liège (Université de Liège) en is daarnaast ook geassocieerd hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht (Nederland) en geaffilieerd hoogleraar aan het EHHEC (Frankrijk), de Luxembourg School of Finance (G.-H. Luxemburg) en de Solvay Brussels School (België). Georges is ook lid van de Raad van Bestuur, Voorzitter van het auditcomité en lid van het risicocomité van Belfius Bank SA/NV. Hij behaalde een doctoraat Management aan het Insead en was in de periode 2015-2016 voorzitter van de Association Française de Finance (AFFI).

Alfred Steinherr

Alfred Steinherr was tot 2005 Hoofdeconoom van de Europese Investeringsbank. Hij doceerde internationale financiën aan de Université Catholique de Louvain en aan de Universiteit van Bolzano. Hij ontving een eredoctoraat aan de Université de Nancy. Alfred heeft ook tal van opdrachten uitgevoerd voor enkele van de belangrijkste internationale economische organisaties; in deze context werkte hij voor de Research afdeling van het Internationaal Monetair Fonds in Washington, en als Economisch adviseur bij de Europese Commissie. Bij Birdee zit hij het strategisch comité voor.

Bruno Colmant

Bruno Colmant is bij de bank Degroof Petercam hoofd van de macro-economische afdeling en uitvoerend lid van de raad van bestuur. Hij was achtereenvolgens afgevaardigd bestuurder bij ING (1996-2006), kabinetschef van de Belgische minister van Financiën (2006-2007), lid van het directiecomité van NYSE Euronext en CEO van Euronext Brussel (2007-2009), algemeen adjunct-directeur van de verzekeringsmaatschappij Ageas (2009-2011) en vennoot bij het adviesbureau Roland Berger. Hij is lid van de Académie royale de Belgique en geassocieerd hoogleraar aan verscheidene prestigieuze business schools. Hij heeft een 60-tal boeken op zijn naam staan.

U wilt er graag meer over weten?

Probeer onze portefeuilles gratis uit - u verplicht zich helemaal tot niets.

Birdee ontdekken

Klaar om te beleggen?

Maak uw profiel aan en vermeld uw beleggingsdoelstellingen – het neemt maar een paar minuutjes in beslag.
Ik schrijf in