Birdee Magazine

Terug naar het magazine

Een plotselinge daling van de beurzen: Misschien is dat net goed nieuws?

Categorie : Beleggingen

Publicatiedatum : 07/02/2018

Delen :

We kunnen verrast zijn door de recente daling, maar dat komt vooral omdat het economische situatie positief blijft! Dalende werkloosheid, nog steeds matige inflatie, einde van negatieve rentetarieven, vooral op lange termijn.

Na een sterke en snelle stijging van de laatste maanden, corrigeren de markten hun excessen en dalen de aandelenprijzen. Intussen hebben ze het niveau van december 2017 al opnieuw bereikt. De daling gebeurde plots. Maar geen paniek!

Het is onze taak om uw portfolio’s in deze turbulentere tijden op een goede manier te beheren, dankzij onze algoritmen die altijd het hoofd koel houden.

Onze beleggingscomité waakt over de werking van onze algoritmes die hun vertrouwen in de aandelenmarkten blijven houden, maar die zich afkeren van lange-termijn obligaties. De reden is dat de rentevoeten waarschijnlijk zullen blijven stijgen, en dus een daling van de koersen zullen blijven veroorzaken.

We blijven vol vertrouwen in tijden van turbulentie en scannen uw portefeuilles onophoudelijk; onze seismograaf houdt een oogje in het zeil.

En natuurlijk blijven we ter beschikking voor al uw bijkomende vragen.