Birdee Magazine

Terug naar het magazine

De analyse van 2018 en de vooruitzichten voor 2019

Categorie : Nieuws

Publicatiedatum : 28/01/2019

Delen :

Maar laat ons eerst even terugblikken op 2017. Dat jaar gaven onze algoritmes aan om volop te beleggen in groeimarkten. Dankzij deze strategie, gekoppeld aan stabiele financiële markten en een dynamische economie, konden wij mooie prestaties en resultaten voorleggen die ons aanmoedigden om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Maar vanaf de eerste weken van 2018 is die markttrend volledig gekeerd.

De context

De Europese beurzen hebben 2018 afgesloten met een verlies van 14%. De rest van de wereld hield gelijk tred met de beurzen van China, Turkije en Argentinië die respectievelijk 25%, 45% en 50% moesten prijsgeven. In de VS bleven de verliezen beperkt tot 1,60%, maar dat ging wel gepaard met een hoge volatiliteit. Zo verloor de Amerikaanse Dow Jones-index op een enkele beursdag in februari 2018 maar liefst 6,5% van zijn waarde. In dergelijke omstandigheden is diversifiëren de boodschap. Maar zelfs deze beproefde tactiek leverde niets op in 2018, wat de situatie er niet gemakkelijker op maakte. Historisch gezien evolueren de koersen van obligaties en aandelen in tegengestelde zin, waardoor het risico kan worden gespreid. Maar deze strategie bleek in het tweede halfjaar van 2018 compleet ondoeltreffend. De obligatiemarkten gingen erop achteruit, en de beurzen zakten nog verder weg. In diezelfde periode lieten de goudprijzen een terugval van 4% optekenen en vertoonden het VS-schatkistpapier een negatief rendement. En of het nog niet genoeg was, kelderde de petroleumprijs begin oktober met 40%. Er was zo goed als geen ontsnappen aan de dalende tendensen.

Wat heeft Birdee ondernomen?

Geconfronteerd met deze turbulente marktcontext, heeft ons Beleggingscomité het hoofd koel gehouden en op heel bedachte wijze ons risicobeheer bijgesteld om onze portefeuilles naar rustiger vaarwater te leiden.

Ook heeft ons beleggingscomité beslist om onze portefeuilles te herbalanceren met het oog op het vinden van nieuwe beleggingsmogelijkheden. Maar ons comité is hierbij heel behoedzaam te werk gegaan: in het tweede halfjaar van 2018 werd slechts een herbalancering doorgevoerd.

In mei 2018, hebben we ons aanbod uitgebreid door de lancering van een reeks portefeuilles die volledig tegemoetkomen aan de criteria van maatschappelijk verantwoord beleggen. Hiermee kunt u beleggen in bedrijven die ijveren voor een betere wereld, en toch genieten van de Birdee-dienstverlening en dezelfde rendement/risico-kenmerken van onze standaardproducten. Onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuilles (MVB) bestaan uit fondsen waarvan de uitgevers garanderen dat ze goede praktijken toepassen op het vlak van milieu, maatschappij en governance.

Birdee in 2018:

Marktvooruitzichten voor 2019

Een aantal elementen die 2018 hebben getekend, zijn vandaag nog steeds actueel. Voorzichtigheid is geboden met betrekking tot een aantal gebeurtenissen zoals het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, de Brexit, de economische en politieke toestand in Europa, …. De intrinsieke nervositeit van de beurzen moet nauwlettend worden opgevolgd want kan plotse en hevige reacties veroorzaken. Maar er zijn ook hoopgevende tekenen: de opkomende markten, bepaalde industriële sectoren en dan vooral diegene die inzetten op duurzaamheid, alsook bepaalde grondstoffen geven blijk van en zeker optimisme.

We wijzen ook op het mechanisch effect van institutionele beleggers. Velen onder hen hebben zich teruggetrokken als gevolg van de algemene dalende beurstrend en negatieve prestaties. Dit sneeuwbaleffect heeft de neergang van de beurgenoteerde aandelen nog versterkt. We hopen dan ook dat de beurzen in de eerste helft van 2019 een zekere stabiliteit herwinnen wanneer de institutionele beleggers hun vertrouwde posities opnieuw innemen.

Onze belangrijkste initiatieven voor 2019

Onze Onderzoeks- en Ontwikkelingsteams zijn continu bezig met het verbeteren van onze tools en algoritmes zodat wij u steeds betere diensten kunnen bieden. Verder gaan we ook een meer geavanceerde versie van onze seismograaf installeren zodat we nog relevantere en nauwkeurigere signalen kunnen opvangen die wijzen op een eventueel risicogevaar.

Het Birdee-team is tal van ontwikkelingen aan het uitwerken die het u gemakkelijker moeten maken op het vlak van sparen en beleggen, en alle bijkomende fiscale rompslomp moeten verlichten. U krijgt ook een hele reeks nieuwe functionaliteiten ter beschikking. Zo zult u terugkerende stortingen kunnen doen en een rekening kunnen openen vanaf uw smartphone. De toegangsbeveiliging wordt versterkt en u krijgt ook levensverzekeringspakketten aangeboden.

Vanaf de start van Birdee hebben wij de ambitie om uw geld te doen aangroeien zodat u een betere toekomst kunt opbouwen, uiteraard voor uzelf en voor iedereen die u lief is, maar ook voor onze planeet. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk mensen meer controle geven over hun centen. Dat is onze verbintenis naar u toe! En die willen we vandaag graag herbevestigen.
Hebt u nog vragen, laat het ons dan zeker weten. We geven u met plezier alle verdere informatie.

Het Birdee-team